EXPERTI

Experti spolupracujúci v rámci platformy Zachráňme kultúru
k 6. 4. 2020

 1. Darina Kárová, Medzinárodný festival Divadelná Nitra, platforma Zachráňme kultúru
 2. Silvia Hroncová, mediálna spoločnosť Film Europe, platforma Zachráňme kultúru
 3. Alfonz Kobielsky, Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska
 4. Petra Fornayová, Asociácia súčasného tanca, festival Nu Dance Fest
 5. Peter Šulej, časopis Vlna, Asociácia kultúrnych časopisov, medzinárodný literárny festival Novotvar
 6. Viliam Klimáček, divadlo GUnaGU
 7. Michal Hvorecký, nezávislý expert
 8. Peter Nágel, Medzinárodný filmový festival Art Film Fest
 9. René Parák, Asociácia súčasného divadla
 10. Magda Vášáryová, Via Cultura – Inštitút pre kultúrnu politiku
 11. Ladislav Snopko, nezávislý expert
 12. Zuzana Hekel, Divadlo J. Palárika Trnava
 13. Jozef Lupták, Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie
 14. Svetlana Waradzinová, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení
 15. Ivana Sujová, Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča
 16. Koloman Kertész Bagala, vydavateľstvo KK Bagala
 17. Jana Vozárová, LITA, autorská spoločnosť
 18. Lucia Miklasová, LITA, autorská spoločnosť
 19. Lucia Gertli, mediálna spoločnosť Film Europe
 20. Stanislav Trnovský, nezávislý expert
 21. Roland Tóth, nezávislý expert
 22. Peter Kerekes, Kerekesfilm
 23. Wanda Adamík Hrycová, Slovenská filmová a televízna akadémia
 24. Slavomír Krekovič, A4 – Priestor súčasnej kultúry
 25. Matúš Jakabčic, Hudobný fond, SOZA, autorská spoločnosť
 26. Ľubomír Burgr, SOZA, autorská spoločnosť, divadlo SkRAT
 27. Katarína Lehotská, ACCONTI PLUS, ekonomické poradenstvo
 28. Bohunka Koklesová, Vysoká škola výtvarných umení
 29. Zora Jaurová, Fórum kreatívneho priemyslu
 30. Juraj Heger, Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska
 31. Pavol Kráľ, Slovenská výtvarná únia