zachráňme kultúru o.z.

Aktuálna situácia v dôsledku epidémie COVID-19 sa bytostne dotýka aj kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku, v ktorej pracuje viac ako 50 000 ľudí. Rovnako ako ďalšie sféry spoločnosti, aj táto bojuje o svoju existenciu a je preto nevyhnutné, aby sme spoločne hľadali také riešenia, ktoré pomôžu ohrozeným aktérom kultúry a kreatívneho priemyslu a budú škody v tejto oblasti minimalizovať.

Cieľom iniciatívy Zachráňme kultúru je vytvoriť konštruktívnu krízovú platformu z nezávislých odborníkov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá bude kontinuálne pracovať na riešení dnešnej vážnej situácie v súvislosti so záchranou neštátnych i štátnych kultúrnych podujatí, projektov, infraštruktúry a najmä tvorivého, organizačného a technického potenciálu, ktorý je súčasnou situáciou ohrozený rovnako ako iné oblasti spoločenského a hospodárskeho života na Slovensku.

Z uvedených dôvodov oživujeme Otvorené fórum Zachráňme kultúru, ktoré prvú výzvu na záchranu kultúry vydalo 21. augusta 1996 a v nasledujúcich rokoch 1996 – 1998 zohralo úlohu aktivizátora a akcelerátora kultúrneho a neskôr aj politického diania a zásadnej politickej zmeny. V modifikovanej podobe Hlas pre kultúru bola táto platforma aktívna aj v čase boja proti „privatizácii“ novostavby SND v rokoch 2004 – 2007.

Dnes sme už takmer zabudnutú značku oživili z ešte vážnejších dôvodov – ohrozenia kultúry v jej samotnej podstate. Ponúkame odbornú a vecnú platformu na komunikáciu pri navrhovaní a realizácii krízových opatrení v kultúre a kreatívnom priemysle. Ale aj ako priestor pre spájanie aktérov kultúry a vzájomnú solidaritu.

Hlavnými aktérkami obnovenej platformy sú Darina Kárová a Silvia Hroncová.