OHLASY V MÉDIÁCH

> Zachráňme kultúru – návrh na krízové opatrenia, Culturenet, CZ, 9. apríla 2020