Silvia Hroncová

Silvia Hroncová (1964), teatrologička, kultúrna manažérka, absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor divadelná veda – estetika, riaditeľka významných národných kultúrnych inštitúcií na Slovensku a v Čechách:
1999 – 2006 – riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava,
2006 – 2009 – generálna riaditeľka Slovenského národného divadla,
2013 – 2019 – riaditeľka Opery Národného divadla a Štátnej opery v Prahe.

Divadelný ústav

Silvia Hroncová zastávala v rokoch 1999 – 2006 post riaditeľky Divadelného ústavu Bratislava, ktorý sa venuje výskumu dejín slovenského a európskeho profesionálneho divadla. V tejto pozícii iniciovala vydanie desiatky diel pôvodnej a prekladovej teatrologickej literatúry, kurátorsky spolupracovala pri viacerých ročníkoch svetovej výstavy scénografie a divadelnej architektúry Pražské Quadriennale, kurátorsky pripravila výstavu Divadlo – vášeň, telo, hlas venovanú dejinám slovenského divadla na území Slovenska, prvú svojho druhu na Slovensku. Veľkú pozornosť venovala divadlám národnostných menšín na Slovensku. Pri Divadelnom ústave zriadila alternatívnu divadelnú scénu Štúdio 12, založila festival pôvodnej tvorby Nová Dráma / New Drama, kníhkupectvo zamerané na umeleckú literatúru Prospero. Spolupracovala s Divadelnými ústavmi v Európe (Varšava, Praha, Miláno, Sevilla, Dublin, Budapešť). V Divadelnom ústave v rokoch 2003 – 2006 zodpovedala za koordináciu európskych fondov KULTÚRA 2000 – Kultúrny kontaktný bod. V čase jej pôsobenia sa Divadelný ústav stal akreditovaným výskumným pracoviskom a archívom osobitného významu.

Slovenské národné divadlo

V rokoch 2006 – 2009 pôsobila v pozícii generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla. V roku 2007 otvorila novú budovu Slovenského národného divadla, ktorej výstavba sa začala v roku 1986. Zodpovedala za presun z Divadla P. O. Hviezdoslava a Malej scény, zodpovedala za dokončenie a prevzatie novostavby SND, za prechod troch umeleckých súborov SND (činohra, opera, balet) do novej budovy a spustenie prevádzky. Po otvorení nového divadla sa repertoár obohatil o tvorbu mnohých domácich a európskych osobností, Silvia Hroncová prizvala k spolupráci európske divadelné osobnosti, iniciovala medzinárodné koprodukcie, významné hosťovania / 2008 – Comédie-Française, 2007 – Nederlands Dans Theatre J. Kyliána/ a celodivadelné projekty  /Deň otvorených dverí SND/. V roku 2009 v spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra sa Slovenské národné divadlo stalo po prvý raz v histórii Slovenska miestom stretnutia celosvetovej siete IETM – International Network for Contemporary Performing Arts.

Film Europe

Po vynútenom odchode zo SND pôsobila v rokoch 2009 – 2013 na pozícii generálnej riaditeľky mediálnej spoločnosti Film Europe. Spolupodieľala sa na spustení vysielania a tvorbe programovej štruktúry prvej európskej televíznej stanice Film Europe Channel, ktorá je jediným európskym filmovým kanálom svojho druhu v Európe a dnes vysiela na Slovensku, v Čechách, Holandsku a Belgicku. Venovala sa aj filmovej distribúcii na území Čiech a Slovenska. V roku 2013 sa výraznou mierou podielala na rekonštrukcii a sprevádzkovaní kina Film Europe v priestoroch Pisztoryho paláca, ktoré funguje dodnes.

Opera Národného divadla a Štátna opera v Prahe

V rokoch 2013 – 2019 pôsobila v pozícii riaditeľky Opery Národného divadla a Štátnej opery v Prahe. Riadila dva najväčšie operné súbory v Čechách. Po zlúčení Štátnej opery s Operou ND Praha, ktoré sa uskutočnilo v roku 2012, zodpovedala za transformáciu obidvoch operných súborov, za efektívne nastavenie ekonomických ukazovateľov. Podieľala sa na procese rekonštrukcie historickej budovy Štátnej opery, iniciovala medzinárodné operné koprodukcie, medzi najvýznamnejšími partnermi boli Opera Narodowa Varšava, Opera San Francisco, Opera Karlsruhe, Opera Stockholm, Bayreuth Festival. Počas jej vedenia po prvý raz debutovali v Prahe viacerí významní operní sólisti: P. Domingo, P. Beczala, J. Cura, Y. Eyvazov, M. Muelle, A. Schager,  A. Aaron, G. B. Barkmin, režiséri K. Warner, M. Trelinski, K. Wagner, dirigenti M. Minkowski, C. Trinks, Ch. Ward, S. Lano, K. Lynn Wilson, v opere hosťovali viacerí slovenskí umelci ako E. Gruberova, B. Kudlička, S. Daubnerová, Š. Margita, M. Čičvák, Š. Kocán, S. Houda – Šaturová a ďalší. Zodpovedala  aj za prípravu a koordináciu zahraničných zájazdov Opery Národného divadla a Štátnej opery /Japonsko, 2014, 2016, 2019/. V rokoch 2013 – 2019 bola aktívnou účastníčkou medzinárodnej opernej siete Opera Europa a v rokoch 2017 a 2018 bola členkou poroty prestížnej opernej súťaže FEDORA so sídlom v Paríži.

V súčasnosti je Silvia Hroncová výkonnou riaditeľkou mediálnej spoločnosti Film Europe, podieľala sa na nedávnom otvorení nového kultúrneho priestoru v Prahe Edison FilmHub a aktuálne pripravuje otvorenie nového kultúrneho priestoru Edison FilmHub aj v Bratislave.

Silvia Hroncová spolupracovala  s Ministerstvom kultúry  SR pri príprave legislatívy a viacerých strategických materiáloch. Pri vstupe SR do EÚ /2004/ spolupracovala pri príprave dokumentu MK SR pre Radu Európy „Stratégie kultúrnej politiky“ za oblasť divadla. V spolupráci s Audiovizuálnym fondom a MK SR pripravila Projekt pasportizácie jednosálových kín na Slovensku pre dokument MK SR Stratégia digitalizácie jednosálových kín na Slovensku, po prvý raz na Slovensku bol realizovaný hlbkový prieskum jednosálových kín a kultúrnych domov na celom území Slovenska, ktorý zahŕňal vyše 270 miest, obcí a osád Slovenska /Projekt Quo vadis, Cinema, 2011 – 2012/. V roku 2005 bola členkou pracovnej skupiny MK SR a jednou z autorov dokumentu „Riešenie problematiky Novostavby Slovenského národného divadla“.

Spolupracovala s viacerými občianskymi združeniami na Slovensku a v Čechách a angažovala sa vo viacerých občianskych aktivitách. Je aktívnou členkou Asociácie súčasného divadla, iniciovala a produkovala viacero pôvodných operných diel: Ľ. Čekovská: Dorian Gray, S. Solovic – V. Klimáček: Haydn večeria s Mozartom, M. Piaček – P. Kerekes: 66 seasons /premiéra v rámci projektu Európske mesto kultúry Košice 2013/.

V rokoch 1996 – 1998 bola aktívna pri iniciatíve Zachráňme kultúru, v rokoch 2005 – 2007 bola jednou z iniciátoriek za dostavbu SND a zrušenia vládneho Memoranda, ktorého cieľom bolo sprivatizovať novostavbu SND a urobiť z nej kongresové centrum s možnosťou prenájmu pre účely Slovenského národného divadla.

Je spoluzakladateľkou projektu Dosky – Divadelné ocenenie sezóny, ktoré sa od roku 1996 každoročne udeľuje najlepším divadelným inscenáciám a tvorcom na Slovensku. V rokoch 1996 – 2005 bola šéfredaktorkou divadelného časopisu Divadlo v medzičase. V rokoch 2000 – 2006 bola členkou Rady pre zahraničné inštitúty pri MZV SR, v rokoch 2006 – 2010 členkou Vedeckej rady Vysokej školy múzických umení.

Dodnes aktívne spolupracuje s viacerými profesijnými organizáciami ako Asociácia Divadelná Nitra, Asociácia súčasného divadla – Dosky, Via Cultura – Inštitút pre kultúrnu politiku, Redakčná rada českého časopisu Svět a divadlo.

Silvia Hroncová bola v roku 2007 nominovaná v ankete Slovenka roka v kategórii Umenie. V čase pôsobenia v Divadelnom ústave bola ocenená za slovensko-poľskú kultúrnu spoluprácu ministrom kultúry Poľskej republiky. V rokoch 2016, 2017 a 2018 bola Hospodárskymi novinami v Čechách nominovaná medzi najvýznamnejších 25 žien v ankete Top Ženy Česka v kategórii verejná správa. V roku 2013 získala Čestné občianstvo mesta Senec. Hovorí anglicky a maďarsky. Silvia Hroncová je vydatá, má syna Dominika /1991/. Jej manžel Ivan Hronec /1964/ je prezidentom mediálnej spoločnosti Film Europe a členom viacerých významných medzinárodných kultúrnych a filmových združení. Kontakt: +421 905 605 908, silvia.hroncova@filmeurope.eu