PODPOROVATELA

Podporovatelia

Návrhu na krízové opatrenia pre MK SR. OF Zachráňme kultúru
k 13. 4. 2020

 1. Zora Husarčíková, platforma Fashion LIVE!
 2. Linda Fintorová, kultúrna manažérka
 3. Lucia Faltinová, prekladateľka; divadlo Bridgin‘ Drama, výkonná riaditeľka
 4. Jozef Danglár Gertli, nezávislý umelec
 5. Ľubomír Bukový, nezávislý expert
 6. Elena Knopová, Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, riaditeľka
 7. Michal Vajdička, režisér, Slovenské národné divadlo
 8. Eva Pavlíková, herečka, Divadla Andreja Bagara v Nitre
 9. Monika Michnová, dramaturgička, Slovenské komorné divadlo Martin, divadelný festival Dotyky a spojenia
 10. Peter Maráky, redakcia časopisu Pamiatky a múzeá; Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice
 11. Adela Zvalová, scenáristka
 12. Bohdan Smieška, konzultant, Platforma BA – Kultúrna Bratislava
 13. Robert Hromec, slobodný umelec
 14. Zuzana Hromcová, mediálna spoločnosť Film Europe
 15. Zuzana Böhmerová, nezávislý expert
 16. Jana Gombiková, scenáristka a fotografka
 17. Andrej Kalinka, umelecké zoskupenie MED A PRACH
 18. Anna Juríčková, projektová manažérka, mediálna spoločnosť Film Europe
 19. Koloman Galbavý, nezávislý expert
 20. Soňa Ferancová, režisérka
 21. Lucia Dubačová, OZ Imaginárium, štatutárka; festival Sensorium, riaditeľka
 22. Martin Kasarda, Magazín o knihách, Kultúrny život, šéfredaktor; Fakulta masmédií PEVŠ – Ústav mediálnej tvorby, vedúci
 23. Anna Fifiková, dramaturgička, scenáristka, editorka
 24. Milan Rašla, pedagóg VŠMU; Komisia pre správu pozostalosti po národnom umelcovi Martinovi Benkovi, predseda
 25. Alexandra Grusková, scenická a kostýmová výtvarníčka
 26. Peter Nagy, scenárista
 27. Anna Grusková, Reminiscencie
 28. Peter Gála, ASIL – Asociácia ilustrátorov, predseda
 29. Katarína Fitková, scenáristka
 30. Barbora Hrínová, scenáristka a pedagogička FTF VŠMU
 31. Zuzana Dzurindová, scenáristka
 32. Linda Magáthová, prekladateľka, OZ DoSlov
 33. Martin Čičvák, režisér
 34. Valeria Schulczová, scenáristka, dramatička, divadelná režisérka
 35. Jozef Krasula, Slovenské stredisko medzinárodnej asociácie amatérskych divadiel AITA/IATA, prezident; Súkromné konzervatórium Kardoša v Topoľčanoch
 36. Michal Legíň, Divadlo na hojdačke
 37. Oľga Ruppeldtová, prekladateľka, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL)
 38. Sláva Daubnerovcá, režisérka, performerka, herečka
 39. Marta Poláková, Platforma pre súčasný tanec PlaST; Vysoká škola múzických umení
 40. Maja Hriešik, Platforma pre súčasný tanec PlaST; Vysoká škola múzických umení
 41. Jozef Vlk, režisér, producent, skladateľ, Debris Company Bratislava
 42. Stanislava Vlčeková, choreografka, performerka, pedagogička, Debris Company Bratislava
 43. Lukáš Sigmund, scenárista, festival seriálov pilot
 44. Barbara Sigmundová, prekladateľka, o. z. DoSlov
 45. Rasťo Šenkirik, expert na kultúrnu politiku
 46. Anna Šimončičová, kultúrna manažérka, Asociácia Divadelná Nitra
 47. Mária Šimončičová, konzultantka,kultúrny a kreatívny priemysel
 48. Miroslav Zwiefelhofer, divadelný kritik
 49. Ján Sklenár, KC Modra, riaditeľ; hudobný redaktor SRo/Rádio Devín
 50. Jana Kurucová, operná speváčka, sólistka Štátnej opery Hamburg a stála sólistka operných domov na Slovensku
 51. Margareta Klimáčková, projektový manažér, Divadlo GUnaGU
 52. Richard Stanke, herec, člen Činohry Slovenského národného divadla
 53. Marek Pažitný, Obuv šitá na mieru, spol. s r.o.
 54. Ady Hajdu, herec, Divadlo Astorka – Korzo ´90
 55. Jozef Barinka, reštaurátor, fotograf
 56. Oleg Fintora, sochár, bývalý pedagóg VŠMU
 57. Andrej Petrovič, choreograf, tanečník
 58. Emil Leeger, herec, tanečník akrobat, pedagóg
 59. Erik Mucska, Maximilian Mucska Tailors
 60. Pavol Danišovič, výkonný riaditeľ, Štúdio L+S
 61. Michal Ditte, dramaturg, dramatik, riaditeľ Divadla Pôtoň – Centrum umenia a kreativity, Bátovce
 62. Iveta Ditte Jurčová, režisérka, Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity, Bátovce
 63. Marian Pavlovič, operný sólista, organizátor festivalu City Sounds Bratislava
 64. Pavol Remenár, sólista Opery Slovenského národného divadla
 65. Natália Horečná, choreografka, tanečníčka, NTD a Balet Hamburg
 66. Vladimír Michal, vydavateľ, kníhkupec, zakladateľ kníhkupectva Artforum
 67. Milota Havránková, umelecká fotografka a vysokoškolská profesorka, Akadémia umení Banská Bystrica
 68. Lea Fekete , výtvarníčka a módna návrhárka
 69. Dušan Katuščák, vysokoškolský profesor, knižničná a informačná veda, Sliezska univerzita Opava, výskumník ŠVK Banská Bystrica
 70. Jana Kovalčíková, herečka, Slovenské národné divadlo
 71. Viliam Široký, výtvarník v slobodnom povolaní
 72. Nikolaj Nikitin, hudobník, hudobný skladateľ, pedagóg a producent, predseda OZ Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých
 73. Ivan Gontko, bábkar a verklikár, Tradičné bábkové divadlo TYJÁTR a Staré divadlo v Nitre
 74. Stanislava Chrobáková Repar, spisovateľka, FRAKTÁL, o. z.
 75. Peter Pavlac, dramatik a dramaturg
 76. Boris Kršňák, Víkend atraktívneho divadla, Zvolen
 77. Tomáš Kršňák, Víkend atraktívneho divadla, Zvolen
 78. Michal Ďuriš, herec, DJGT Zvolen
 79. Peter Čižmár, divadlo Kontra Spišská Nová Ves a Štátne divadlo Košice
 80. Andrej Augustín, akademický maliar, organizátor medzinárodného projektu Textile Art of Today
 81. Lívia Filusová, filmová producentka
 82. Anabela Žigová, vizuálna umelkyňa a režisérka
 83. Ján Fakla, manažér a riaditeľ, Ansámbel nepravidelného divadla n.o., Banská Štiavnica
 84. Jana Mikitková, režisérka a dramaturgička, Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie, AND n.o., Banská Štiavnica
 85. Ľuba Blaškovičová, Staromestské divadlo Petra Raševa, Košice
 86. Simona Vachálková, scénická a kostýmová výtvarníčka
 87. Barbara Brathová, kunsthistorička, kurátorka výstav a divadelná recenzentka
 88. Katarína Kissoczy, sochárka, vedie Ateliér.EM a galériu ZáHRADA
 89. Judita Hansman, herečka, Prešporské divadlo Bratislava
 90. Eva Šebová, keramikárka
 91. Lucia Holinová, šéfredaktorka časopisu TANEC, choreografka, producentka RESERVA o.z.
 92. Roman Vykysalý, riaditeľ, Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy
 93. Marek Godovič, dramaturg a divadelný kritik
 94. Monika Haasová, herečka, performerka, tvorca
 95. Tereza Langerová, výtvarníčka
 96. Katarína Čanecká, vedúca kostýmovej výroby UDD SND
 97. Peter Čanecký, scénický a kostýmový výtvarník
 98. Oľga Smetanová, generálna tajomníčka Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu
 99. Viera Polakovičová, muzikologička, hudobná kritička a diplomatka
 100. miesto pre Vás